เอกสารวิชาการ

แจกฟรี ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

แจกฟรี ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการสามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ

ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในระดับชาติภาค เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานและยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวอย่างที่ดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS นี้ขึ้นมา


การคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลวันทรงคุณค่า OBEC AWARDS นั้นผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงานสถานศึกษาสามารถเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นหลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน และแบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการประเมิน ได้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเจตนารมย์ของรางวัล ทรงคุณค่าดังกล่าว


การที่จะได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS นั้นท่านจะต้องทำการศึกษาเกณฑ์การประกวดในคู่มือเล่มที่1-3 ให้ละเอียดและเข้าใจรับรองไม่พลาดรางวัลแน่นอน แต่ถ้าท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจข้าพเจ้ามีตัวอย่างที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศมาให้ท่านดูเป็นตัวย่างครับ ลองติดตาม

ตัวอย่าง OBEC AWARDS ด้านวิชาการ

แจกฟรี ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ
แจกฟรี ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ
ตัวอย่าง OBEC AWARDS ด้านวิชาการ
ตัวอย่าง OBEC AWARDS ด้านวิชาการ
ตัวอย่าง OBEC AWARDS ด้านวิชาการ
ตัวอย่าง OBEC AWARDS ด้านวิชาการ

OBEC AWARDS คืออะไร

คือ รางวัลที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึง คุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม จึงได้กําหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทําให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลประจําปีที่ทรงคุณค่าของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างงานรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับชาติ

  1. ระดับผู้บริหารสถานศึกษา
  2. ระดับครูผู้สอน

ขอขอบคุณที่มา :: คุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!