แจกฟรี E-Book 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทย

แจกฟรี E-Book 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทย

0
แจกฟรี E-Book 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี
แจกฟรี ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ 1 ใน 216 คนทั่วประเทศ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 โดยครูอุไรวรรณ บุญเต็ม ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

แจกฟรี ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ 1 ใน 216 คนทั่วประเทศ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 โดยครูอุไรวรรณ บุญเต็ม ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

0
แจกฟรี ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ 1 ใน 216 คนทั่วประเทศ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 โดยครูอุไรวรรณ บุญเต็ม
แจกไฟล์ฟรี ไฟล์ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจกไฟล์ฟรี ไฟล์ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

0
แจกไฟล์ฟรี ไฟล์ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนแบบบันทึกข้อตกลง ว.9 PA ครบทุกกลุ่มสาระ ไฟล์ Word

แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนแบบบันทึกข้อตกลง ว.9 PA ครบทุกกลุ่มสาระ ไฟล์ Word

0
แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนแบบบันทึกข้อตกลง PA ครบทุกกลุ่มสาระ ไฟล์ Word

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารนวัตกรรม Best Practice แก้ไขได้ ไฟล์ Word

0
แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารนวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice แก้ไขได้ ไฟล์ Word
แจกฟรี ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

แจกฟรี ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

0
แจกฟรี ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ
แจกฟรี เอกสารขอยกเว้นทหาร ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการกองประจำการ ยกเว้นทหารครู

แจกฟรี เอกสารขอยกเว้นทหาร ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการกองประจำการ ยกเว้นทหารครู

0
แจกฟรี เอกสารขอยกเว้นทหาร ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการกองประจำการ ยกเว้นทหารครู
แจกฟรี ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel

แจกฟรี ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel

0
แจกฟรี ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Word
แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามประเด็นท้าทาย ใน วPA  4 แผน แก้ไขง่ายไฟล์ Word

แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามประเด็นท้าทาย ใน วPA  4 แผน แก้ไขง่ายไฟล์ Word

0
แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามประเด็นท้าทาย ใน วPA  ไฟล์ Word
แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 7 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 7 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

0
แจกฟรี รวมไฟล์โครงการเพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่างโครงการกลุ่มบริหารทั่วไป แก้ไขได้ ไฟล์ Word
0แฟนคลับชอบ
3,747ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts

เรื่องยอดนิยม

ดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน5บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

0
ดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน5บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
error: Content is protected !!