วิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมงานวิจัยชั้นเรียน ปฐมวัย มากกว่า 50 เรื่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เครดิตเพจ ครูดา ดาโบกี้

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมงานวิจัยชั้นเรียน ปฐมวัย มากกว่า 50 เรื่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เครดิตเพจ ครูดา ดาโบกี้

ดาวน์โหลดวิจัยชั้นเรียนลิงค์นี้เลยนะคะ  ดารวบรวมมาให้ทั้งผลงานตัวเองและของครูใจดีหลายๆท่านเลยค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่าง

1.วิจัยกล้ามเนื้อมัตเล็กตัวยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
2.วิจัยในชั้นเรียนเด็กไม่รู้จักสี
3.วิจัยการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการปั้น
4.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
5.การจัตปรสบการณ์โดยใซ่สื่อเตรียมเด็กให้สงบ
6.การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้งสรรค์
7.ส่งเสริมทักษะการระบายสี
8.การส่งเสริมพัฒนาการทางส่งคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเส
9.ผลการจัดประสบการณ์โดยการ์ใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด
10.ผลการจัดกิจกรรมสงเสมคุณธรรม การประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา
11.การปรับพฤติกรรมการรับประทาณอาหาโดยใช้นิทาน
12.การพัฒนาครามคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ
13.การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน
14.การเสริมความมั่นโจในการแสดงออก
15 การแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทาณมัก
16 การแก้ปัญหาเด็กไม่นอนพักผ่อนในช่งกลางวัน
17 การจัดกิจกรรมการทำอาหาร(cooking) เพื่อส่งเสริม
18 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟัง การมีวินัย
19 การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน
20 การปรับพฤติกรรมสมาธิสี่ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมสร้งสรรค์
21 การพัฒนาความอดกลั้น อดทนของเด็กปฐมวัย โดยใช้นิทานสร้างเสริมคุณธรรม
22 การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้งสรรค์
23 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสื่อการอ่าน
24 การพัฒนาวินัยในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่น
25 การศึกษาผลยองการแก้ปัญหาการยาดความสนใจในการเรียนโดยริธีฝึกสมาธิ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมงานวิจัยชั้นเรียน ปฐมวัย มากกว่า 50 เรื่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เครดิตเพจ ครูดา ดาโบกี้
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมงานวิจัยชั้นเรียน ปฐมวัย มากกว่า 50 เรื่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เครดิตเพจ ครูดา ดาโบกี้

ขอบคุณไฟล์ : Facebook ครูดา ดาโบกี้

Back to top button
error: Content is protected !!