วิจัยในชั้นเรียน

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง คำคล้องจอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง คำคล้องจอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนา ชุดกิจกรรมประกอบการเรียน เรื่อง คำคล้องจอง
รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดย นางสาวธิดารัตน์ กานำ ครู คศ.2
โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ะถมศึกษาตาก เขต 1

คุณครูที่กำลังเริ่มทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถศึกษาเป็นแนวทางได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างเลยครับ

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง คำคล้องจอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง คำคล้องจอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง คำคล้องจอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ที่มา : สื่อการสอนครูธิดารัตน์

Back to top button
error: Content is protected !!