บทความ

เช็ค 8 ตัวชี้วัด วPA ในกิจกรรมการสอน 1 ชั่วโมง

เช็ค 8 ตัวชี้วัด วPA ในกิจกรรมการสอน 1 ชั่วโมง

สื่อนี้อาจจะมีตัวหนังสือเยอะไปนิดซึ่งไม่สวย แต่คิดว่าน่าจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนครูได้ หลายท่านสอบถามเข้ามาด้วยประเด็นที่ว่า “8 ตัวชี้วัด วPA สามารถทำได้จริงไหม ภายใน 1 ชม.” ผมขอตอบว่า “#ทำได้จริง” ครับ

  • คาบนี้ มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียน & ประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้ หรือไม่
  • คาบนี้ นักเรียนได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ หรือไม่ (ดูนักเรียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ต่อยอด)
  • คาบนี้ มีเกม มีรางวัล มีคำชม มีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจ หรือไม่
  • คาบนี้ คุณครูได้ออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้นข้อมูลหาความรู้ด้วยตัวเองหรือไม่ ( ข้อนี้ ครูควรมีบทบาทเป็นผู้อำนวยการความรู้ โค้ช )
  • คาบนี้ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เช่น ได้คิด ได้แสดงออก ได้ทำงานร่วมกับเพื่อน หรือไม่
  • คาบนี้ คุณครูออกแบบสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน เช่น มีสื่อ มีกิจกรรม มีคุณธรรม มี้บรรยากาศชั้นเรียนดี นักเรียนดูมีความสุข ห้องเรียนสะอาด หรือไม่
  • คาบนี้ นักเรียนได้ฝึกการกำกับตัวเองในการเรียนรู้ หรือไม่ เช่น การวางแผน การจัดการเวลา การควบคุมอารมณ์ พฤติกรรม เป็นต้น
  • คาบนี้ คุณครูมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา และกระบวนการสอน หรือไม่ เช่น มีความเป็นโค้ช ดูแลนักเรียนทั่วถึง มีความมั่นใจ แต่งกายเหมาะสม เป็นต้น
เช็ค 8 ตัวชี้วัด วPA ในกิจกรรมการสอน 1 ชั่วโมง
เช็ค 8 ตัวชี้วัด วPA ในกิจกรรมการสอน 1 ชั่วโมง

นวัตกรรมนี้ เป็นนวัตกรรมสื่อรูปภาพ #แปลง8ตัวชี้วัดวPA_ออกมาเป็นคำถาม เพื่อให้คุณครูได้เช็คกิจกรรมการสอนของคุณครูเอง ในการอัดคลิปวิดีโอเพื่อที่จะส่งประเมินวิทยฐานะในรูปแบบใหม่ ครับ

โดย : ครูเจ (TeacherJay) นจรส ศิริขรรแสง
ร.ร.วัดปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ขอบคุณที่มา :: Facebook TeacherJay

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!