บทความย้ายครู

เมื่อเขียนย้าย แล้วได้ย้าย ต้องทำอย่างไรต่อ ?? 5 ขั้นตอนง่าย ๆ เมื่อได้ย้าย ขั้นตอนการย้ายครู

เมื่อเขียนย้าย แล้วได้ย้าย ต้องทำอย่างไรต่อ ?? 5 ขั้นตอนง่าย ๆ เมื่อได้ย้าย ขั้นตอนการย้ายครู ขอบคุณที่มา Facebook สื่อภาษาไทยน่ารัก น่ารู้ BY Kru Tukta

เมื่อประกาศผลย้าย แล้วได้ย้าย ต้องทำอย่างไร ?

1. รอคำสั่งย้าย จากเขตต้นทาง (เดิม) ส่งถึงโรงเรียน(เดิม)

2. ระหว่างนี้ คุณครูเคลียร์งาน ทำบันทึกข้อความมอบหมายงานและสรุปวันลา เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน (เดิม)

3. เมื่อคำสั่งมา ให้แนบพร้อมกับสรุปวันลา นำไปส่งเขตต้นทาง (เดิม)

4. เขตต้นทาง (เดิม) จะออกเอกสารย้ายให้ (ใช้เวลาไม่นาน)ให้คุณครูนำไปส่งเขตปลายทาง (ใหม่)

5. เขตปลายทาง (ใหม่) จะออกเอกสารย้าย ถึงโรงเรียน (ใหม่) ให้คุณครู นำไปส่งและรายงานตัวกับผู้อำนวยการโรงเรียน (ใหม่) ได้เลย

    ขอบคุณที่มา : สื่อภาษาไทยน่ารัก น่ารู้ BY Kru Tukta

    Related Articles

    Back to top button
    error: Content is protected !!