เงินเดือนรายงาน

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไฟล์ตัวอย่างเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไฟล์ตัวอย่างเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ไฟล์ตัวอย่างเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ขอบคุณแหล่งที่มา : คุณครูกฤติยา พลหาญ

ตัวอย่างไฟล์เอกสารเลื่อนเงินเดือน

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไฟล์ตัวอย่างเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไฟล์ตัวอย่างเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไฟล์ตัวอย่างเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ขอบคุณแหล่งที่มา : คุณครูกฤติยา พลหาญ

Back to top button
error: Content is protected !!