แจกไฟล์

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีงบประมาณ 2567 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ เครดิตไฟล์ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีงบประมาณ 2567 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ เครดิตไฟล์ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

เผยแพร่แนวทางการจัดทำแผน พัฒนาตนเอง รายบุคคล (ID PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยจัดทำให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2567 ในด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อให้เกิดเป็นระบบในการพัฒนาควรจัดทำแผนพัฒนาตนเองฯ ไว้ และดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางที่เขียนไว้ครับ

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีงบประมาณ 2567 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ เครดิตไฟล์  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีงบประมาณ 2567 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ เครดิตไฟล์  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ลิงก์สำรอง

ขอบคุณที่มา ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!