แผนการสอน

ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้

จัดการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา อย่างไรให้ได้ทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

(STEAM education)

แผนหน้าเดียว Mission1 TFE2023

ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้

ขอบคุณที่มา :: Hatu Mohkorpae 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!