แจกไฟล์รายงานเอกสารวิชาการ

แจกไฟล์แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้

แจกไฟล์แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้

บทความนี้ ขอแนะนำไฟล์ แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไฟล์ Excel แก้ไขได้

สรุปรายละเอียด ดังนี้ ครับ

ตัวอย่างไฟล์โปรแกรม

แจกไฟล์แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้
แจกไฟล์แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้
แจกไฟล์แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้

ตัวอย่างรายงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณไฟล์ : วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (krusorn2022.blogspot.com)

Back to top button
error: Content is protected !!