บทความ

รวมแหล่งศึกษาเรียนรู้ : “แนวทางการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

รวมแหล่งศึกษาเรียนรู้ : “แนวทางการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ศน.เจี๊ยบเองได้ฟังแล้วได้ความรู้อย่างเข้าใจง่ายและแนวทางที่ดีมากค่ะ คุณครูสามารถนำแนวทางการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างดียิ่งค่ะ

▶️ ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบรวมพลังอย่าง easy

▶️ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning

▶️ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning

▶️ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

▶️ ว PA เขียนแผนการสอนอย่างไรให้ครบ 8 ประเด็น

▶️ เขียนแผนการสอนอย่างไรให้ไม่ผิด

▶️ สมรรถนะคืออะไร การจัดการออกแบบการเรียนการที่เน้นสมรรถนะทำได้อย่างไร

▶️ EdTalk เปิดมุมมองโลกการศึกษา : Active Learning คืออะไร

▶️ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

🙋‍♂️ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ขอบคุณที่มา : Facebook วิชาการหวานเจี๊ยบ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!