เอกสารเอกสารวิชาการ

แจกฟรี E-Book 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทย

แจกฟรี E-Book 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยโดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” FutureTales LAB by MQDC และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand กระทรวง อว.

 • e-book: อนาคตของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?
 • โครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573
 • “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand
 • Future of Living – อนาคตของการใช้ชีวิต

Future of Living – อนาคตของการใช้ชีวิต

แจกฟรี E-Book 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทย
แจกฟรี E-Book 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทย

Future of Work – อนาคตของการทำงาน

Future of Work - อนาคตของการทำงาน
Future of Work – อนาคตของการทำงาน

Future of Learning – อนาคตของการเรียนรู้

Future of Learning - อนาคตของการเรียนรู้
Future of Learning – อนาคตของการเรียนรู้

Future of Play – อนาคตของความเพลิดเพลิน

Future of Play - อนาคตของความเพลิดเพลิน
Future of Play – อนาคตของความเพลิดเพลิน

Future of Mobility – อนาคตของการเดินทาง

Future of Mobility - อนาคตของการเดินทาง
Future of Mobility – อนาคตของการเดินทาง

Future of Sustainability – อนาคตของความยั่งยืน

Future of Sustainability - อนาคตของความยั่งยืน
Future of Sustainability – อนาคตของความยั่งยืน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

E-Book ย่อมาจากคำว่า Electronic Book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์
    คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบและสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงทั้งข้อความ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้พร้อมกันหรือจะเลือกให้แสดงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

        2.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับเพื่อบททวนบทเรียนหากไม่เข้าใจและสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก

        3.ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจข้อใดก่อนก็ได้และสามารถย้อนกลับไปกลับมาในเอกสารหรือกลับมาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

        4.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีประสิทธิภาพในแง่ที่ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายสนองความต้องการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ที่ทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย

        5.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วทำให้สามารถปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีและมีการจัดเก็บข้อมูลจะสามารถจัดเก็บเป็นไฟล์แยกระหว่างตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง

        6.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถให้ผู้เรียนบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างเกี่ยวเนื่องและมีความหมาย

Related Articles

One Comment

 1. Наша команда профессиональных мастеров находится в готовности предоставить вам современные средства, которые не только снабдят долговечную защиту от мороза, но и подарят вашему жилищу оригинальный вид.
  Мы деятельны с новыми составами, обеспечивая прочный срок службы использования и замечательные результирующие показатели. Изолирование внешней обшивки – это не только экономия ресурсов на огреве, но и внимание о экосистеме. Сберегательные инновации, какие мы применяем, способствуют не только личному, но и поддержанию экосистемы.
  Самое ключевое: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасадов в москве[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое изменит ваш дом в настоящий комфортный локал с скромными затратами.
  Наши пособия – это не просто теплоизоляция, это разработка области, в где всякий элемент отразит ваш уникальный образ. Мы возьмем во внимание все твои желания, чтобы воплотить ваш дом еще дополнительно приятным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://www.ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте заботу о своем обители на потом! Обращайтесь к мастерам, и мы сделаем ваш дом не только уютнее, но и моднее. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в мир спокойствия и стандартов.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!