ย้ายครูบทความ

สรุปการรับรองสำเนา ตามตัวชี้วัดการย้ายครู กรณีปกติ ปี 2566

สรุปการรับรองสำเนา ตามตัวชี้วัดการย้ายครู กรณีปกติ ปี 2566

สรุปการรับรองสำเนา ตามตัวชี้วัด (เป๊ะๆ) การย้ายปกติ ปี 2566 ตัวชี้วัดใด ใช้ิเอกสารใด แล้วใครที่เป็นคนรับรองเอกสารการย้ายบ้าง โดยเพจ ครูหมีมั่วซั่ว ได้แนะนำไว้ สามารถศึกษา ปฏิทินและตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ดังนี้ครับ

อ่านตัวชี้วัดการย้ายครู เกณฑ์ใหม่ ปี 2566 ดังนี้

สรุปการรับรองสำเนา ตามตัวชี้วัดการย้ายครู กรณีปกติ ปี 2566

การรับรองสำเนาย้ายครู 2566 เกณฑ์ใหม่

ตัวชี้วัดที่ 1
1.1 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)
1.2 ผู้ขอย้าย (โครงการที่ทำ)
1.3 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)
1.4 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)

ตัวชี้วัดที่ 2
2.1 ผู้ขอย้าย (ผลงานนักเรียน+คำสั่ง)
2.2 ผู้ขอย้าย+ผู้อำนวยการ (ผลงานโรงเรียน+คำสั่ง)

ตัวชี้วัดที่ 3
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)

ตัวชี้วัดที่ 4
ไม่ต้องเซ็น (ถ้าพื้นที่พิเศษ แนบประกาศพื้นที่พิเศษ)
ไม่ต้องเซ็น (ถ้าพื้นที่ปกติ ไม่มีเอกสาร)

ตัวชี้วัดที่ 5
5.1 ผู้ขอย้าย (หลักฐานการพัฒนาตนเอง)
5.2 ไม่ต้องเช็น (สรุปความรู้ไม่เกิน 3 แผ่น)

ตัวชี้วัดที่ 6-7
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)

ขอบคุณ :: Facebook ครูหมีมั่วซั่ว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!