แจกไฟล์

แจกไฟล์ สมุดเขียนตามคำบอก 100 คำ ไฟล์ ppt แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ สมุดเขียนตามคำบอก 100 คำ ไฟล์ ppt แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ถ้าจะพูดกันถึงเรื่องการเขียนตาม คำบอก หรือ dictation หลายๆ คนคงจะนึกว่าเอาเรื่องโบราณมาเขีน บางคนอาจจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าคืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในบัจจุบันได้หรือไม่ ผู้เขียนจำได้ว่าสมัยที่เรียนชั้นประถมและมัธยมตอนต้น ครได้นำเอา dictation มาสอนซึ่งเท่าที่ผู้เขียนทราบ ในบีจจุบันโรงเรียนระดับประถมและมัธยมก็ยังใช้กันอยู่ ส่วนใหญ่เน้นด้านการสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้องเพียงด้านเดียวเท่านั้น มหาวิทยาลัยต่างประเทศบางแห่งก็ให้ความสำคัญแก่การเขียนตาม คำบอกอย่างมาก โดยใช้เบ็นข้อทดสอบในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนเช่นที่ UCLA (University of California at Los Angeles)จุดมุ่งหมายของการเขียนตาม คำบอกโดยทั่ว ๆ ไปคือ เพื่อดูว่าผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสะกดคำ คำศัพท์ เครื่องหมายวรรคตอน ทักษะการพัง รวมทั้งทักษะการเขียนด้วย การเขียน ตามคำบอก แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับระดับของผู้เวียน สำหรับผู้เรียนระดับต้นผู้สอนอาจใช้การเขียนตาม คำบอกที่ทดสอบเกี่ยวกับการสะกดคำ เป็นต้น

ท่านที่สนใจไฟล์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ ดาวน์โหลดฟรี

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ สมุดเขียนตามคำบอก 100 คำ ไฟล์ ppt แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ สมุดเขียนตามคำบอก 100 คำ ไฟล์ ppt แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: Facebook สื่อเพื่อครู

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!