ปฐมวัยแจกไฟล์ใบงาน

แจกไฟล์ PowerPoint สมุดฝึกเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ แบบตาราง ขนาดเล่มขนาด A5 ไฟล์ PowerPoint .ppt แก้ไขได้

แจกไฟล์ PowerPoint สมุดฝึกเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ แบบตาราง ขนาดเล่มขนาด A5 ไฟล์ PowerPoint .ppt แก้ไขได้

บทความนี้ ขอนำเสนอไฟล์ สมุดอนุบาล สมุดคัดไทยอนุบาล สมุดเขียนลายมือภาษาไทย สำหรับใช้ฝึกเขียน พยัญชนะไทย ก-ฮ รูปแบบไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดฟรีในลิงก์ด้านล่าง

การพัฒนาการเขียน เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญ เพราะทักษะด้านการเขียนนั้นมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้ปกครองสามารถเสริมสร้างทักษะการเขียนให้กับเด็กได้เองจากที่บ้าน ด้วยการให้เด็กเริ่มฝึกจากการเขียนชื่อของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล ทั้งชื่อที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะการเขียนชื่อเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก เมื่อเขียนได้เด็กจะเกิดความภูมิใจและกระตุ้นความสนใจในการเขียนได้ดีที่สุด

แต่ก่อนที่เด็กจะเริ่มฝึกเขียนหรือหยิบจับดินสอได้คล่องนั้น เด็กต้องมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงพร้อมสำหรับการเขียนแล้วจริง ๆ ซึ่งผู้ปกครองสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กได้ ด้วยการหากิจกรรมที่ใช้มือในการทำเป็นหลักให้เด็กได้ลองทำ เช่น การให้เด็กขยำกระดาษ การปั้นต่าง ๆ การกรอกน้ำใส่ขวด การร้อยลูกปัด การใช้กรรไกรตัดกระดาษ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยในการเสริมสร้างทักษะการควบคุมจัดการกับประสาทนิ้วมือ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจับดินสอของเด็ก วันนี้ครูแหม่มมีเทคนิคในการฝึกทักษะการเขียน และฝึกกล้ามเนื้อมือแบบพื้นฐานที่เหมาะสมตามเกณฑ์อายุของเด็ก ๆ (ที่มา :: เว็บการศึกษาเด็ก 2- 6 ปี รวมบทความ กิจกรรมสื่อการสอนเด็กอนุบาล (youngciety.com))

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ PowerPoint สมุดฝึกเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ แบบตาราง ขนาดเล่มขนาด A5 ไฟล์ PowerPoint .ppt แก้ไขได้

ตัวอย่างไฟล์

ขอบคุณที่มา :: มีดต้องลับให้คมอยู่เสมอ สมองของเราก็เช่นกัน-คุณครู สุดา-

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!