บทความ

ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบตำแหน่งทางการลูกเสือ ระบบค้นหาคุณวุฒิระดับต่างๆ ทางการลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบตำแหน่งทางการลูกเสือ ระบบค้นหาคุณวุฒิระดับต่างๆ ทางการลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT) กำลังทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือไทย เช่น ระบบตำแหน่ง ทางการลูกเสือ ระบบค้นหาคุณวุฒิระดับต่างๆ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวทาง “ทำดี ทำได้ ทำทันที” โดยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนากิจการลูกเสือTransform สู่ยุคใหม่ ให้มีความทันสมัย

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและได้พัฒนาระบบข้อมูลตำแหน่งทางการลูกเสือ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และจะพัฒนาระบบงานอื่นๆ เช่น แบบ สลช. ออนไลน์ , การขอคุณวุฒิและตำแหน่งทางการลูกเสือ , การขอเหรียญและการยกย่องเชิดชูเกียรติ , การฝึกอบรม ซึ่งจะทำเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด (ติดตามอีกไม่นาน)
จาก Paper based สู่ Paperless

จึงขอความร่วมมือครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบได้ที่ลิงก์

ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบตำแหน่งทางการลูกเสือ ระบบค้นหาคุณวุฒิระดับต่างๆ ทางการลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2566 อาจจะยังไม่ครบสมบูรณ์ 100%

วิธีการใช้งาน

1. เลือกคุณวุฒิระดับต่างๆ ทางการลูกเสือที่ต้องการค้นหา

ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบตำแหน่งทางการลูกเสือ ระบบค้นหาคุณวุฒิระดับต่างๆ ทางการลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

2. พิมพ์ชื่อ หรือนามสกุล และเลือกประเภทลูกเสือที่ได้รับคุณวุฒิ

ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบตำแหน่งทางการลูกเสือ ระบบค้นหาคุณวุฒิระดับต่างๆ ทางการลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

3. คลิกปุ่มค้นหาข้อมูล

ขอบคุณที่มา : ศธ.360 องศา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!