บทความ

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ประกาศผลสอบ NT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ประกาศผลสอบ NT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

รวมลิงก์ประกาศผลสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ประกาศผล 30 เมษายน 2567

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ประกาศผลสอบ NT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567)
ประกาศแล้ว ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ประกาศผลสอบ NT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

การสอบ NT คืออะไร
การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

ประกาศผลสอบ NT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ประกาศผลสอบ NT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

สำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง ตรวจสอบได้จากลิงก์ต่อไปนี้

NT-Server (04) : http://180.180.244.43/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

NT-Server (05) : http://180.180.244.56/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

NT-Server (03) : http://180.180.244.42/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

NT-Server (02) : http://180.180.244.45/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

NT-Server (01) : http://180.180.244.48/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

สำหรับโรงเรียน ตรวจสอบได้จากลิงก์ต่อไปนี้

NT-Server (04) : http://180.180.244.43/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

NT-Server (05) : http://180.180.244.56/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

NT-Server (03) : http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

NT-Server (02) : http://180.180.244.45/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

NT-Server (01) : http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

หมายเหตุ : รหัสผ่านการเข้าใช้งาน >> ใช้รหัสเดียวกันกับ NT Access ของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!