บทความ

ลิงก์เช็ค ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ธรรมศึกษา ในแต่ละปี

ลิงก์เช็ค ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ธรรมศึกษา ในแต่ละปี

เช็คที่นี่ ประกาศผลสอบนักธรรม ธรรมศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ธรรมศึกษา ในแต่ละปี ในลิงก์ด้านล่าง

การสอบธรรมศึกษา คืออะไร

การสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือ การสอบธรรมสนามหลวง แบ่งการสอบออกเป็น 2 ประเภท คือ การสอบ นักธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร และการสอบ ธรรมศึกษา สำหรับฆราวาส

โดยแบ่งชั้นการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ

  • นักธรรมตรี, นักธรรมโท, นักธรรมเอก สำหรับพระภิกษุ สามเณร (ผู้สอบไล่ได้นักธรรมเอกนั้น กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่าประถมศึกษาตอนปลาย)
  • ธรรมศึกษาตรี, ธรรมศึกษาโท, ธรรมศึกษาเอก สำหรับฆราวาส

การจัดสอบวัดผลธรรมสนามหลวงนั้นจัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1
ตรงกับวันขึ้น 9 – 12 ค่ำ เดือน 11 จัดสอบนักธรรมชั้นตรี สำหรับพระภิกษุ สามเณร

ครั้งที่ 2
ตรงกับวันแรม 2 – 5 ค่ำ เดือน 12 จัดสอบนักธรรมชั้นโทและเอก สำหรับพระภิกษุ สามเณร
สำหรับธรรมศึกษานั้นจัดสอบวันเดียวคือวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12

วิธีการใช้งาน

1. ค้นหารายชื่อ สำนักเรียน / คณะจังหวัด
2. คลิกผลสอบที่ต้องการตรงวจสอบ
3. จะพบรายชื่อที่ประกาศผล

ลิงก์เช็ค ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ธรรมศึกษา ในแต่ละปี
ลิงก์เช็ค ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ธรรมศึกษา ในแต่ละปี

ที่มา :: ระบบบริหารสมัครสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา (dhammastudy.org)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!