แจกไฟล์เอกสารเอกสารวิชาการ

โปรแกรม ปพ.6 ใบแสดงผลการเรียนรายบุคคล (ไฟล์ Excel)

แจกไฟล์ โปรแกรม ปพ.6 ใบแสดงผลการเรียนรายบุคคล (ไฟล์ Excel)
ลงคะแนนภาคเรียนที่ 1 , 2 (รวมคะแนน ตัดเกรดอัตโนมัติ)

บทความนี้ ขอนำเสนอ โปรแกรมอำนวยความสะดวกสำหรับคุณครูประจำชั้น แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6 เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้เรียน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

โปรแกรม ปพ.6 ใบแสดงผลการเรียนรายบุคคล (ไฟล์ Excel)

ไฟล์สำรอง

ขอบคุณที่มา :: Facebook Narit Chitchak

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!