ขอย้าย

บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน ในการย้ายข้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)

บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน ในการย้ายข้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Word ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

Back to top button
error: Content is protected !!