แจกไฟล์

แจกฟรี ไฟล์ป้ายบอร์ดคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว แก้ไขได้ด้วย PowerPoint โดย สื่อครู By ครูธีร์

แจกฟรี ไฟล์ป้ายบอร์ดคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว แก้ไขได้ด้วย PowerPoint โดย สื่อครู By ครูธีร์

แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว งานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

1 ฝ่ายการเรียน   มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียน       ในห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ คำอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอครูที่ปรึกษา

2 ฝ่ายการงาน   มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน   วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน   และป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน

3 ฝ่ายกิจกรรม มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อน ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ   เช่นห้องน้ำ   หรือที่บริเวณอาคาร แหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพื่อน หากมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด     หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นักเรียนบอกครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป

แจกฟรี ไฟล์ป้ายบอร์ดคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว แก้ไขได้ด้วย PowerPoint โดย สื่อครู By ครูธีร์

คติพจน์/หลักธรรมประจำห้อง……………………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ ๑. มีรูปภาพคณะทำงานทุกคน

               ๒. พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง อยู่ด้านล่างรูปภาพ

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี ไฟล์ป้ายบอร์ดคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว แก้ไขได้ด้วย PowerPoint โดย สื่อครู By ครูธีร์

ขอบคุณที่มา :: เพจ สื่อครู By ครูธีร์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!