บทความ

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence Quotient) ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity)

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence Quotient) ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity)

ทำความรู้จักกับทักษะ ในการรักษาอัตลักษณ์ ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) และการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองในโลกออนไลน์

ในปัจจุบัน ประเด็นเรื่องการสร้างอัตลักษณ์บนออนไลน์ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทำให้บุคคลสามารถสดงออกถึงความป็นตัวตนต่อสังคมภายนอกได้ โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น

ทักษะ ในการรักษา อัตลักษณ์ ที่ดีของตนเอง คือสามารถสร้างและบริหารจัดการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ได้อย่างดี ทั้งความคิค ความรู้สึก และการกระทำ โดยมีวิจารณญาณในการรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็น มีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้งานในสังคมออนไลน์ และรู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ไม่กระทำการที่ผิดกฎหมายและจริยธรรมในโลกออนไลน์

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence Quotient) ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity)

ขอบคุณที่มา : ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!