บทความ

รีวิวขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ง่ายๆ 9 ขั้นตอน

รีวิวขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ง่ายๆ 9 ขั้นตอน

บทความนี้ ขอนำเสนอ 9 ขั้นตอน ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู สามารถทำได้ด้วยตนเองง่าย ๆ ออนไลน์ ผ่านระบบ KSP E -service รายละเอียดดังนี้

รีวิวขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ง่ายๆ 9 ขั้นตอน

ต่อผ่านเว็บนี้ได้เลยครับ https://selfservice.ksp.or.th/

  1. กดสมัครสมาชิก หากเคยสมัครสมาชิกไว้แล้ว สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้เลย

2. กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบถ้าวน

3. กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน เลือกดเข้าสู่ระบบ

4. เลือกเมนูบันทึกคำขอต่ออายุใบอนุญาต ครู

  • เลือกเมนูใบอนุญาต
  • ขอต่ออายุใบอนุญาต
  • บันทึกข้อมูลคำขอต่อใบอนุญาต-ครู
รีวิวขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ง่ายๆ 9 ขั้นตอน

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้อน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เลื่อนลงมาด้านล่าง

รีวิวขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ง่ายๆ 9 ขั้นตอน

6. กรอกข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

ข้อที่ 2.1 ผู้ที่ปีจจุบันเป็นผู้ประกอบริชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

7. แนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 2.1 ตามที่ได้บันทึกข้อมูลไว้ โดยรูปถ่ายเป็นไฟล์ jpg หรือ เอกสารเป็นไฟล์ pdf รับรองสำเนาถูกต้อง

8.ตรวจสอบสถานะ

ปริ๊นเอกสารชำระเงิน 200 บาท ได้ที่เมนู ตรวจข้อมูล ชำระเงินแล้วรอทางคุรุสภาตรอจสอบข้อมูล (เข้ามาดูบ่อย ๆ )

9. เมื่อได้รับการอนุมัติ สามารถปริ้นใบอนุญาตประกอบริชาชีพครู ฉบับใหม่ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

ขอบคุณที่มา :: Facebook คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!