แผนการสอน

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอน ทุกวิชา ทุกระดับชั้นแบบจุก ๆ ตามมาตรฐานตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างแผนการเรียนรู้รายวิชาแบบรายชั่วโมงโดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอน ทุกวิชา ทุกระดับชั้น แผนการจัดการเรียนรู้ฟรี ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

🙆‍ แผนการสอนจัดตามมาตรฐานตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง

🙆‍ คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างแผนการเรียนรู้รายวิชาแบบรายชั่วโมง

🙆‍ แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน พร้อมใบงาน

🙆‍แบบประเมินท้ายหน่วย

ดาวน์โหลดเลย! แผนฯระดับประถมศึกษา

ดนตรี-นาฏศิลป์: https://bit.ly/3Qpeh6A

ทัศนศิลป์ : https://bit.ly/3Dbsd0Y

การงานอาชีพ: https://bit.ly/3LfJ0SR

ดาวน์โหลดเลย แผนฯระดับมัธยมศึกษา!!

วิทยาศาสตร์ฯ: https://bit.ly/3qqKos4

คณิตศาสตร์: https://bit.ly/3Rya1TA

ภาษาไทย: https://bit.ly/3BtqAe3

สังคมศึกษาฯ: https://bit.ly/3QpdB12

ภาษาอังกฤษ: https://bit.ly/3TW5bBj

สุขศึกษาและพลศึกษา: https://bit.ly/3RSPitI

ดนตรี-นาฏศิลป์: https://bit.ly/3RubCtC

ทัศนศิลป์: https://bit.ly/3QoMu6k

ขอบคุณที่มา : อักษรเจริญทัศน์ อจท.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!