บทความ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู เส้นทางจากครูผู้ช่วย…สู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ค.ศ.5)*ตามเกณฑ์ใหม่ ว9/2564 (วPA)

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู เส้นทางจากครูผู้ช่วย…สู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ค.ศ.5)*ตามเกณฑ์ใหม่ ว9/2564 (วPA)

มาดู เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู จากครูผู้ช่วย…สู่ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ค.ศ.5)*ตามเกณฑ์ใหม่ ว9/2564 (วPA) ใครกำลังวางแผนการทำวิทยฐานะ ต้องอ่านครับครูไดอารี่ดอทคอม ขอบคุณบทความจาก เพจ Facebook ธนากร ขงเบ้งติวสอบ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู เส้นทางจากครูผู้ช่วย…สู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ขอบคุณภาพจาก สำนักงาน กคศ.

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู เส้นทางจากครูผู้ช่วย…สู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ขั้นที่ 1 : ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก (เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 5 เดิม *ซึ่งปัจจุบันการบรรจุข้าราชการครูมิได้เริ่มที่ ซี 3-4 เหมือนแต่ก่อนแล้ว) ต้องผ่านช่วงประเมินอย่างเข้ม 2 ปี(4ครั้ง-เดิมมี8ครั้ง) พอผ่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นครู ค.ศ. 1

ขั้นที่ 2 : ครู ค.ศ. 1 (เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 6)

ขั้นที่ 3 : ครู ค.ศ. 2 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 1 (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เดิม) โดยการเลื่อนวิทยฐานะต้อง ดำรงตำแหน่ง ครู มาแล้ว 4 ปี(ลดเวลาได้3ปีหากมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด) *ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว9/2564 (วPA)

ขั้นที่ 4 : ครู ค.ศ. 3 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 2 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 เดิม) โดยการเลื่อนวิทยฐานะต้อง เป็น ครู ค.ศ. 2 มาแล้ว 4 ปี(ลดเวลาได้3ปีหากมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด) *ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว9/2564 (วPA)

ขั้นที่ 5 : ครู ค.ศ. 4 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 2 หรือ ค.ศ. 3 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9 เดิม) โดยการเลื่อนวิทยฐานะต้อง เป็น ครู ค.ศ. 3 มาแล้ว 4 ปี(ลดเวลาได้3ปีหากมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด) *ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว9/2564(วPA)

ขั้นที่ 6 : ครู ค.ศ. 5 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 4 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าระดับ 10 ซึ่งในอดีตไม่เคยมีมาก่อน โดยได้รับการขยายระดับให้สูงขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ในมาตรา 39 ให้เทียบเท่าอธิบดีกรมฯ เลยก็ว่าได้) โดยการเลื่อนวิทยฐานะต้อง เป็น ครู ค.ศ. 4 มาแล้ว 4 ปี(ลดเวลาได้3ปีหากมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด) *ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว9/25654 (วPA)

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู เส้นทางจากครูผู้ช่วย…สู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ขอบคุณที่มา : เพจ Facebook ธนากร ขงเบ้งติวสอบ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!