บทความ

ตัวอย่างคลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 10 นาที

ตัวอย่างคลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 10 นาที

ตามหลักเกณฑ์การทำ PA ส่วนใหญ่ครูอาจจะมีความรู้สึกกังวลใจ ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์ในการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ว17 ว21 และ ว9 ซึ่งอยากให้มองวิกฤติเป็นโอกาส และลองเปิดใจในการพัฒนาตนเองให้ก้าวผ่านอุปสรรค ด้วยระยะเวลาที่เปลี่ยน รูปแบบการประเมินย่อมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งในครั้งนี้จะแนะนำเทคนิคดีดี พิชิตเกณฑ์ วPA ในด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ ประกอบด้วย 

1) คลิปวิดีทัศน์ หรือวิดีโอที่เป็นการแสดงออกของนักเรียนไม่เกิน 10 นาที 

2) การวัดและประเมินผล การบันทึกหลังสอน แบบประเมินต่างๆ ที่ช่วยให้เห็นตัวชี้วัดมากขึ้น ในรูปแบบไฟล์ PDF 2-3 ไฟล์ 

3) ไฟล์รูปภาพ

เห็นได้ว่า ในการดำเนินการได้มุ่งเน้นผลลัพธ์สู่นักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการสอน การจัดการเรียนรู้ เชื่อว่าหัวใจของความเป็นครู สิ่งที่มุ่งมั่นและอยากพัฒนาที่สุด คือ ตัวเด็ก เพราะฉะนั้น เด็กเปรียบเสมือนกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนตัวครู จะทำอย่างไรให้กระจกบานนั้นดีที่สุด ส่องแสงสว่างที่ดีที่สุด ที่สำคัญคือ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ครูทำและสร้างขึ้นมา

คลิปที่แสดง ถึง สภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 10 นาที ควรเล่าให้เห็นถึง…

– ความตั้งใจของครูเพื่อผู้เรียน
– ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาให้กับผู้เรียน
– เทคนิค วิธีการ กระบวนการ และสื่อนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของระดับวิทยฐานะที่จะขอ
– และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับแผนและคลิปการสอนที่เสนอ (ตัวชี้วัดด้านที่ 1)

คลิปนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางช่วงบางตอนที่ครูโทนี่ตั้งใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คุณครูพอเห็นภาพครับ

เกณฑ์ด้านเทคนิคของคลิปนี้

ตัวอย่างคลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 10 นาที

ลักษณะสำคัญทางเทคนิค สำหรับการจัดทำคลิปที่แสดงถึงปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ

ตัวอย่างคลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 10 นาที


ขอบคุณที่มา :: Facebook Kru Tony English – English and Inspiration

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!