สังคมศึกษาภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์

แจกฟรี คลังภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ กว่า 20 หมวดภาพ

แจกฟรี คลังภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ กว่า 20 หมวดภาพ

ภาพถ่ายทางภูมิศาสตาร์

   ภาพถ่าย (Photograph) เป็นภาพที่ถ่ายลักษณะทางการภาพของพื้นที่ต่างๆ เช่น ภูเขา แม่น้ำ ทะเล เป็นต้น รวมทั้งภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งภาพถ่ายเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกประเภทหนึ่ง

    ประเภทของภาพถ่าย

    1.ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ เป็นภาพถ่ายปกติทั่วๆไป แต่ภายในภาพ จะมีข้อมูลลักษณะทางกายของจังหวัดของเราอยู่ เช่น ภูมิประเทศ ภูเขา น้ำตก ชายฝั่งทะเล เขื่อน หรือ ที่ตั้งแหล่งชุมชนของจังหวัดเรา เป็นต้น ภาพถ่ายประเภทนี้จะดูง่ายและเข้าใจง่าย

    2.ภาพถ่ายทางอากาศ คือ ภาพที่ได้จากการถ่ายทางอากาศ โดย  ผ่านเลนส์กล้อง  และฟิล์ม หรือข้อมูลเชิงเลข ซึ่งถ่ายด้วยกล้องที่นำไปในอากาศยาน ได้แก่ บอลลูน เครื่องบิน โดรน เป็นต้น รูปถ่ายทางอากาศมีการถ่ายรูปซ้อนทับพื้นที่บนรูปที่ต่อเนื่องกัน จึงสามารถดูเป็นภาพสามมิติ

        ซึ่งภาพถ่ายทางอากาศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

        1. ภาพถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง เป็นรูปถ่ายทางอากาศที่ถ่ายรูปในแนวตั้งฉากกับผิวโลกและไม่เห็นแนวขอบฟ้า

        2. ภาพถ่ายทางอากาศแนวเฉียง เป็นรูปถ่ายที่เกิดจากการ

กำหนดแกนกล้องในลักษณะเฉียง

    ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ

        1. ทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับภาพถ่ายที่ถ่ายในระยะเวลาที่แตกต่างกัน        

        2. การวางแผนพัฒนาการใช้ดิน โดยนำภาพถ่ายทางอากาศไปใช้เพื่อจัดทำแผนที่และจำแนกประเภทการใช้ที่ดินของประเทศ กำหนดโซนพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรม เขตเกษตรกรรม และเขตที่อยู่อาศัย เป็นต้น

            ข้อดี ของภาพถ่ายทางอากาศ คือเราจะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถบินถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆได้ตามที่ต้องการ ได้ข้อมูลและสาระที่ถูกต้องครบถ้วน ประหยัดต้นทุน

และเวลาในการเดินสำรวจในพื้นที่จริง

    3.ภาพถ่ายจากดาวเทียม

        ดาวเทียม  คือ  วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบดาวบริวารของดาวเคราะห์  เพื่อให้โคจรรอบโลกมีอุปกรณ์สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศและถ่ายทอดข้อมูลนั้นมายังโลก

        ภาพจากดาวเทียม จึงเป็นภาพที่ได้มาจากดาวเทียม โดยดาวเทียมจะเก็บข้อมูลและส่งสัญญาณมายังพื้นโลก ซึ่งภาพจากดาวเทียมจะครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณกว้าง และในปัจจุบันภาพจากดาวเทียมมีความคมชัดมาก และนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

        เกร็ดความรู้ ดาวเทียมธีออส (THEOS) มาจาก Thailand Earth Observation Systems หมายถึงระบบสำรวจพื้นผิวโลกโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมของประเทศไทย เพื่อใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศ

    ประโยชน์ของภาพถ่ายจากดาวเทียม

        1. ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ใช้ในการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าสำรวจพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และป่าเสื่อมโทรมทั่วประเทศ

        2. ด้านอุตุนิยมวิทยา  ข้อมูลจากดาวเทียมสามารถนำมาใช้ในการติดตามลักษณะอากาศในช่วง

เวลาตลอด  24  ชั่วโมง เช่น  การเกิดฝนฟ้าคะนอง  การเคลื่อนตัวของพายุ  การเกิดน้ำท่วม  เป็นต้น ทำให้การพยากรณ์อากาศมีความถูกต้องแม่นยำและทันเหตุการณ์

คลังภาพภูมิศาสตร์

ขอขอบคุณ : เพจมิตรเอิร์ธ – mitrearth https://th-th.facebook.com/mitrearth/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!