บทความ

กระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 10 หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 10 หน่วยงาน

เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมของของขวัญวันครู ที่จะมอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การปรับหลักเกณฑ์และย้ายครูคืนถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น
(Teacher Matching System:TMS) เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการย้ายให้กับข้าราชการครูฯ เปิดใช้งานระบบในวันที่ 16 มกราคม 2567 https://tms.otepc.go.th
2.2 หลักสูตร E-learning 2 หลักสูตร คือ 1) ครูฉลาดรู้ด้านการเงิน Teacher‘s Financial Literacy Course (TFL Course) และ 2) PA เสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข

กรมส่งเสริมการเรียนรู้
Science for Gift วิทย์รอบตัว ร่วมท่องโลกวิทยาศาสตร์เสมือนจริง Metaverse โดย สกร. ฟรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สช. จัดเต็ม 8 หลักสูตร “เติมความรู้ ครูยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน” ให้ครูโรงเรียนเอกชน เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา “Anywhere Anytime” ในลักษณะ E – learning ผ่านแพลตฟอร์มของ สช. จำนวน 8 หลักสูตร ตลอดเดือนมกราคม 2567

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดอบรมหลักสูตร AIS academy ฟรีค่าลงทะเบียน 3,750 บาท และ หลักสูตรความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin ฟรีค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการครูไทยไร้ต้อกระจก” การตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกตาฟรี จากโรงพยาบาลศุภมิตร ตลอดเดือนมกราคม ณ สำนักงาน สกสค. ทุกจังหวัด

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
โครงการพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการและค่ายลูกเสือส่วนภูมิภาค

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
MWIT the creator การเผยแพร่สื่อการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ และยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบเป็นของขวัญปีใหม่แด่คุณครูที่สนใจ ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ media.mwit.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอนสนุกด้วยสื่อ และบอร์ดเกม สสวท. ลดราคาสื่อเสริมและบอร์ดเกม สสวท. สูงสุด 15% สื่อเสริม ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และเกมกระดาน (Board Game) เช่น Food Web สายใยอาหาร เดอะโค้ดดิ้ง ภารกิจพิชิตอะตอม Balloon Racing ศึกแข่งบอลลูนแก๊ส ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ณ ร้านหนังสือ สสวท. @ipstbookstore และ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ suksapanmall.com

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ คนละ 200 บาท จำนวน 2,400 ที่นั่งสอบ เปิดระบบรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2566

กระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 10 หน่วยงาน

เรียนดีมีความสุข #ของขวัญวันครู #16มกราคมวันครู #ครูดีสอนดีศิษย์ดีเรียนดีมีความสุข #วันครู2567 #คุรุสภา #กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณที่มา : คุรุสภา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!