บทความ

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2566

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2566

การนับอายุ เด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2566 วางแผนเข้าเรียนปีหน้ากันนะครับ

อนุบาล 1 🡆 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563

อนุบาล 2 🡆 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์
เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562

อนุบาล 3 🡆 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561

ป.1 🡆 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7
เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา (อ.3)
-อนุบาล 1-3 ให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
-ป.1 ให้นับอายุตามปีปฏิทิน หากเด็กเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ :
1) เป็นเพียงแนวทางตามหลักเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียนเท่านั้น ขอให้สอบถามกับโรงเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นหลัก
2) การนับอายุเด็กเข้าเรียนตามระเบียบให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม แบบวันชนวัน เช่น เกิด 17 พ.ค. 2565 นับถึง 16 พ.ค. 2566 ครบ 1 ปีบริบูรณ์
3) ในทางปฏิบัติ มักจะใช้การนับตามระบบคอมพิวเตอร์ คือจะนับอายุแบบทบวัน เช่น เกิด 16 พ.ค. 2565 นับถึง 16 พ.ค. 2566 ครบ 1 ปีบริบูรณ์ เช่นในระบบ DMC ของ สพฐ. และตามการที่นำเสนอนี้ เป็นต้น
4) การนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 ให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบ 7 ปีในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีนั้น

แจกฟรีโปรแกรมคำนวณอายุ 100 ปี “แบบวันชนวัน” และ “แบบคอมพิวเตอร์” ดาวน์โหลด https://1drv.ms/x/s!AmZAyfnUDrrfg5c1mRsxcYSnuJYKog?e=jXEmG2

ขอบคุณที่มา :: วิชาการ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!