บทความ

ตัวอย่างการทำแฟ้มสะสมงาน portfolio สมัครงาน สมัครเรียน มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างการทำแฟ้มสะสมงาน portfolio สมัครงาน สมัครเรียน มีอะไรบ้าง

แฟ้มสะสมงาน คืออะไร

แฟ้มสะสมงาน คือการสะสมงานอย่างมีจุดหมายเพื่อแสดงถึงผลงาน ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเฉพาะเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารและภาระงาน ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน ผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน เนื้อหาสาระสำคัญและจำเป็นที่เจ้าของผลงานจะต้องนำมาบรรจุไว้ในแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน

๑. เพื่อให้เจ้าของแฟ้มได้ประเมินตนเองว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร บรรลุตามเป้าหมายระดับใดและควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่
๒. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ประเมินที่ประเมินเจ้าของแฟ้มว่า มีความสามารถในการปฏิบัติงาน บรรลุตามเป้าหมายหรือข้อตกลงระดับใด ควรได้รับการพัฒนาหรือไม่

ประโยชน์ของการใช้แฟ้มสะสมผลงาน

๑. การบันทึกผลสัมฤทธิ์ของงาน และเอกสารหลักฐานประกอบ
๒. สามารถหาข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและสามารถสอบทานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าของแฟ้มสะสมผลงานได้
๓. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน กำหนดตำแหน่งสูงขึ้นหรือการต่อสัญญาจ้าง

portfolio มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างการทำแฟ้มสะสมงาน portfolio สมัครงาน สมัครเรียน มีอะไรบ้าง
ตัวอย่างการทำแฟ้มสะสมงาน portfolio สมัครงาน สมัครเรียน มีอะไรบ้าง

หากเราพูดถึงการสมัครเข้าเรียนต่อ การสมัครงาน การนำเสนอโปรไฟล์ตนเองเพื่อให้มีความน่าสนใจ สำหรับ portfolio ของผู้สมัครก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทั้ง 10 หน้านั้นจะ มีอะไรบ้าง มหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท ฯลฯ มีสิทธิ์กำหนดหรือจะไม่กำหนดจำนวนหน้าของ Portfolio เลยก็สามารถทำได้เช่นกัน

Portfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง

หน้าที่ 0 | หน้าปก (ไม่นับรวมใน 10 หน้า)
หน้าที่ 1 | ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
หน้าที่ 2 | ประวัติการศึกษา
หน้าที่ 3 | เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา/เลือกที่ทำงานแห่งนี้
หน้าที่ 4 – 7 | รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
หน้าที่ 8 – 10 | กิจกรรม

ควรเตรียม Portfolio อย่างไร

1.เตรียมส่วนสำคัญของ Portfolio
เตรียมส่วนสำคัญที่คาดว่าจะได้ใช้แน่นอนไว้ก่อน ส่วนไหนไม่ตรงตามมหาวิทยาลัยกำหนด ค่อยทำเพิ่มเติมทีหลัง

2.เตรียม Portfolio รูปแบบเต็ม
เตรียม Portfolio ในแบบของเราไว้ก่อนได้เลย หากศึกษารายละเอียดระเบียบการแล้วมหาวิทยาลัยกำหนดรายละเอียดของ Portfolio มาให้ด้วย ก็ปรับเนื้อหาให้ตรงตามที่กำหนด

หน้าปก
– หน้าปกจะไม่นับเป็น 1 ใน 10 หน้าตามที่มหาวิทยาลัยจะกำหนด
– ทำให้ดูโดดเด่น ดึงความสนใจ
– เห็นแล้วรู้ว่าจะสมัครคณะอะไร
– มีรายละเอียดครบถ้วน ชื่อ-สกุล / โรงเรียน / คณะ / สาขา / มหาวิทยาลัยที่ยื่น

ประวัติส่วนตัว (Resume)
– มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน
– เน้นความสามารถพิเศษ ทักษะที่เอื้อต่อการเรียนในคณะที่ยื่น งานอดิเรก
– รูปภาพที่ชัดเจน

ประวัติการศึกษา
– โรงเรียนที่จบมาในแต่ละระดับชั้น อาจแยกแค่ ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัยตามสาขาตนเอง ก็ได้
– ผลการศึกษา หรือเกรดเฉลี่ย (GPAX)

เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขานี้/เลือกทำงานที่บริษัท
– เขียนเป็นเรียงความแบบย่อ
– ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
– เน้นแสดงถึงความตั้งใจ และทัศนคติที่ดีต่อคณะ ต่อที่ทำงาน
– บางโครงการจะกำหนดหัวข้อมาให้ด้วย ศึกษาได้จากระเบียบการ

กิจกรรม รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
– เน้นผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัล
– ถ้ามีเยอะ คัดเฉพาะที่โดดเด่น ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมด
– ถ้าคัดเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะที่สมัครได้จะดีมาก

หากน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวทำพอร์ตแล้วยังคิดอะไรไม่ออกพี่ก็มี Template สร้างสรรค์ไอเดีย ทำ Portfolio สวย ๆ เก๋ ๆ สไตล์ตามคณะที่อยากเข้า แจกไอเดีย 5 สไตล์ หรือจะไปปรับเสริมเติมแต่ง ปรับสไตล์ใหม่ให้เข้ากับตัวเอง เข้ากับคณะอื่น ๆ ได้เลย

ฟรี Template คลิกดาวน์โหลดได้เลย

ขอบคุณที่มา :: https://www.kruthaifree.com/

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!