เอกสาร

ล่าสุด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567

ล่าสุด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567 ข้าราชการครู คศ.1 บรรจุก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สามารถขอ “ตริตาภรณ์มงกุฎไทย” (ต.ม.) ได้

การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ข้าราชการครู คศ.1 บรรจุก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ติดต่อโรงเรียนและส่งเอกสารเขตฯ ภายใน 27 กรกฎาคม 2566 นี้ สามารถขอ “ตริตาภรณ์มงกุฎไทย” (ต.ม.) ได้ครับ ส่วนข้าราชการครู คศ.2 สามารถขอ “ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย” (ท.ม.) ได้ครับ

สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567 ผ่าน Google drive ได้ในลิงก์ด้านล่างเลยครับ

ตัวอย่างไฟล์ที่ต้องส่งในการขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567

ล่าสุด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567
  • แบบ รร.1
  • แบบ คศ.2
  • สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
  • สำเนา กคศ.16 อย่างละ 3 ชุด (โรงเรียนเก็บไว้ 1 ชุด) ครับ

ขอบคุณที่มา :: Panuwat Borphimai

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!