ข้อสอบภาษาไทย

ดาวน์โหลด Test Blueprint RT ป.1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด Test Blueprint RT ป.1 ปีการศึกษา 2565

สทศ.สพฐ.เผยแพร่ โครงสร้างแบบทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Reading Test : RT) การสอบ RT Test Blueprint RT ป.1 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด Test Blueprint RT ป.1 ปีการศึกษา 2565

กําหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สอบวันที่  หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคดําเนินการจัดสอบ  20 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  5 เม.ย. 66

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!