ข้อสอบ

ดาวน์โหลด Test Blueprint NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด Test Blueprint NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

สทศ.สพฐ. เผยแพร่โครงสร้างแบบทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) การสอบ NT Test Blueprint NT ป.3 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด Test Blueprint NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด Test Blueprint NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

กําหนดการสอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2565

กําหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

สอบวันที่  หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคดําเนินการจัดสอบ  15 มี.ค. 66
ประกาศผลสอล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน   2 พ.ค. 66

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!