event

ลิงก์ลงทะเบียน โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

ลิงก์ลงทะเบียน โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. จำนวน 10 รอบ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ระยะเวลา 6 เดือน

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) สพฐ.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดดังนี้

การดำเนินการจัดกิจกรรมเว็บบินาร์ จำนวน 10 รอบ
ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ระยะเวลา 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
ตอนที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566
ตอนที่ 3 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
ตอนที่ 4 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
ตอนที่ 5 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
ตอนที่ 6 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566
ตอนที่ 7 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
ตอนที่ 8 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
ตอนที่ 9 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
ตอนที่ 10 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566
เวลา 10.00 – 12.00 น. (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

กำหนดการอบรม

Related Articles
ลิงก์ลงทะเบียน โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your Engish สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ลิงก์ลงทะเบียน โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

เกณฑ์การรับเกียรติบัตร (e-Certificate)
โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English
สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ลิงก์ลงทะเบียน โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับ e-Certificate (ประกาศนียบัตร) หลังจากเข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. เข้าร่วมเว็บบินาร์
และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 8 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับอัลตร้าพรีเมียม

2. เข้าร่วมเว็บบินาร์
และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 7 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับพรีเมียม

3. เข้าร่วมเว็บบินาร์
และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 6 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับทอง

4. เข้าร่วมเว็บบินาร์
และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 5 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับเงิน

5. เข้าร่วมเว็บบินาร์
และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 4 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับทองแดง

6. เข้าร่วมเว็บบินาร์
แต่ส่งผลชุดแบบฝึก practice test น้อยกว่า 4 ครั้ง หรือไม่ส่งผลชุดแบบฝึก practice test เลย ได้รับ e-Certificate ระดับเข้าร่วม

หมายเหตุ หลังการเว็บบินาร์เสร็จสิ้น จะมีการฝึกชุดแบบฝึก practice test และยืนยันผลการฝึกดังกล่าว

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


ลิงก์การเข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชท เว็บบินาร์ Level Up Your English https://line.me/ti/g2/PvXTw2aTDip09_l1Cvehr2jlw_2A5k2FV6aF0w?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ลิงก์การเข้าร่วมไลน์ออฟฟิเชียล เว็บบินาร์ Level Up Your English
https://lin.ee/7LkEwes

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!