วิทยฐานะ

เผยแพร่ ตัวอย่าง E-Portfolio ครบทุกองค์ประกอบการส่งวิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยครูอรนี อิ่มเสถียร

เผยแพร่ ตัวอย่าง E-Portfolio ครบทุกองค์ประกอบการส่งวิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยครูอรนี อิ่มเสถียร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 และ ว9/2564)

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ตัวอย่างเอกสารที่ส่งผ่านระบบ DPA เพื่อรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ (ผ่านแล้ว)

คลิปสอน และ คลิปแรงบันดาลใจ

ขอบคุณที่มา :: นางสาวอรนี อิ่มเสถียร โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!