เผยแพร่ ตัวอย่าง แผนการสอนที่เป็นประเด็นท้าทาย ว.PA ยังไม่มีวิทยฐานะ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการแล้ว โดยคุณครูปิยะพงษ์ เกิดศิริ

เผยแพร่ ตัวอย่าง แผนการสอนที่เป็นประเด็นท้าทาย ว.PA ยังไม่มีวิทยฐานะ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการแล้ว โดยคุณครูปิยะพงษ์ เกิดศิริ

0
เผยแพร่ ตัวอย่าง แผนการสอนที่เป็นประเด็นท้าทาย ว.PA ยังไม่มีวิทยฐานะ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการแล้ว โดยคุณครูปิยะพงษ์ เกิดศิริ
แจกไฟล์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ป.1-6

แจกไฟล์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ป.1-6

0
แจกไฟล์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ป.1-6
แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

0
แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแปลผล ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแปลผล ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

0
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแปลผล ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ฟรี ไฟล์ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจกไฟล์ฟรี ไฟล์ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

0
แจกไฟล์ฟรี ไฟล์ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แจกไฟล์ฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ไฟล์ Word ป1 - ม.3

แจกไฟล์ฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ไฟล์ Word ป1 – ม.3

0
แจกไฟล์ฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ไฟล์ Word ป1 - ม.3
แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6

แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6

0
แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6
แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามประเด็นท้าทาย ใน วPA  4 แผน แก้ไขง่ายไฟล์ Word

แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามประเด็นท้าทาย ใน วPA  4 แผน แก้ไขง่ายไฟล์ Word

0
แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามประเด็นท้าทาย ใน วPA  ไฟล์ Word
แจกไฟล์ฟรี แผนภาษาอังกฤษประถม 1-6 ตามหนังสือกระทรวง

แจกไฟล์ฟรี แผนภาษาอังกฤษประถม 1-6 ตามหนังสือกระทรวง

0
แจกฟรี แผนการสอนภาษาอังกฤษ ประถม 1-6 ตามหนังสือกระทรวง
แจกไฟล์ฟรี แผนการสอนดนตรีประถม 1-6 ตามหนังสือกระทรวง

แจกไฟล์ฟรี แผนการสอนดนตรีประถม 1-6 ตามหนังสือกระทรวง

0
แจกไฟล์ฟรี แผนการสอนดนตรีประถม 1-6 ตามหนังสือกระทรวง
0แฟนคลับชอบ
3,747ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts

เรื่องยอดนิยม

ดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน5บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

0
ดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน5บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
error: Content is protected !!