ประกาศแล้ว ผลการทดสอบระดับชาติ Reading Test: RT ความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สอบเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบระดับชาติ Reading Test: RT ความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สอบเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

0
ประกาศแล้ว ผลการทดสอบระดับชาติ Reading Test: RT ความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สอบเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566)
ตัวอย่างคลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 10 นาที

ตัวอย่างคลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 10 นาที

0
ตัวอย่างคลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 10 นาที
สรุปมาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข จากราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

สรุปมาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข จากราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

0
สรุปมาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข จากราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เปิดทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ

เปิดทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ

0
เปิดทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ
แนวทางการจัดทำแผนการสอน แผนจัดการเรียนรู้

แนวทางการจัดทำแผนการสอน แผนจัดการเรียนรู้

0
แนวทางการจัดทำแผนการสอน แผนจัดการเรียนรู้
บุคลิกภาพครูที่ดี เป็นอย่างไร แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพคุณครู

บุคลิกภาพครูที่ดี เป็นอย่างไร แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพคุณครู

0
บุคลิกภาพครูที่ดี เป็นอย่างไร แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพคุณครู
รวมตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 5 ตัวอย่าง

รวมตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 5 ตัวอย่าง

0
รวมตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 5 ตัวอย่าง
เช็ค 8 ตัวชี้วัด วPA ในกิจกรรมการสอน 1 ชั่วโมง

เช็ค 8 ตัวชี้วัด วPA ในกิจกรรมการสอน 1 ชั่วโมง

0
เช็ค 8 ตัวชี้วัด วPA ในกิจกรรมการสอน 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ ksp self service

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ ksp self service

0
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ ksp self service
สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566

0
สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566
0แฟนคลับชอบ
3,748ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts

เรื่องยอดนิยม

ดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน5บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

0
ดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน5บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
error: Content is protected !!