Uncategorized

ลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI กับการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย CANVA วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 -12.00น. รับเกียรติบัตร โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI กับการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย CANVA วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 -12.00น. รับเกียรติบัตร โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลงทะเบียนด่วนก่อนเต็ม เปิดรับสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ai กับการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Canva อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน googel meet

วิทยากร : คุณครูโชคชัย ตันเจริญ (ครูโชคสอนคอม)

เนื้อหาการอบรม

– สร้างเรื่องเล่าเป็นนิทานด้วย Leonardo.Ai

Related Articles

– สร้าง e-book ด้วย Canva

– สร้างแบบทดสอบจาก Ai for Canva

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ 2566

เวลา 08.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

(รับจำนวนจำกัดเท่านั้น เต็มแล้วปิดรับทันที!!)

ลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI กับการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย CANVA วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 -12.00น. รับเกียรติบัตร โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมัครแล้วกดเข้าลิงค์ไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางการอัพเดตข่าวสารด้วยนะคะ

หลังจบการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยค่ะ

การอบรมครั้งนี้จัดโดย : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ และภาควิชาเทคโนโลนี้การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!