แจกไฟล์

ดาวน์โหลดฟรีและติดตั้ง 14 ฟอนต์ราชการ TH Sarabun psk, new ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ดาวน์โหลดฟรีและติดตั้ง 14 ฟอนต์ราชการ TH Sarabun psk, new ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

แจกฟรี ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย วิธี ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการ ฟอนต์ราชการ 2565 ฟอนต์ไทย ทั้ง 14 รูปแบบ ดาวน์โหลดฟรี ในลิงก์ด้านล่างครับ สำหรับฟอนต์ TH Sarabun IT๙ สามารถดาวน์โหลดที่ >> ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์ ไทย TH Sarabun IT๙ ฟอนต์ราชการไทย เลขไทย

วันที่ 7 ก.ย. 2553 ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่นๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ Software Industry Promotion Agency เรียกโดยย่อว่า SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งได้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) โดยมตินี้ประกาศให้ใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

ซึ่งชุดแบบอักษร ฟอนต์มาตรฐาน จำนวน 13 ฟอนต์ราชการไทย นั้นคือ

TH-Sarabun PSK, TH-Sarabun New
TH-Charmonman
TH-Krub
TH-Srisakdi
TH-Niramit AS
TH-Charm of AU
TH-Kodchasal
TH-K2D July8
TH-Mali Grade 6
TH-Chakra Petch
TH-Baijam
TH-KoHo
TH-Fah Kwang

ดาวน์โหลดฟรีและติดตั้ง 14 ฟอนต์ราชการ TH Sarabun psk, new ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

และล่าสุดมีมติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ในฟอนต์มาตรฐานสำหรับราชการไทยเป็นแบบที่ 14

ขอบคุณไฟล์ :: เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (ptnpeo.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!