แจกไฟล์

แจกฟรี ไฟล์โครงการสถานศึกษาสีขาว ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

แจกฟรี ไฟล์โครงการสถานศึกษาสีขาว ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

ดาวน์โหลดไฟล์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ตามบริบทของสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

 • สถานศึกษาสียาว เล่มระดับเพซรัปี2560
 • สถานศึกษาสียาว ระดับเงินปี2558
 • สถานศึกษาสียาว ระดับทอง2559
 • เกียรติบัตรยาเสพติดและรายงาน
 • ภาคผนวกแบบสรุปโดรงการให้พี่นุ้ยปี 59
 • สรุปการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสียาว
 • ประกาสน์โยบายเสมารักษ์โรงเรียน
 • โบสมัครยอรับการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาระดับทอง
 • ใบสมัครชมรมเสมารักษ์
 • รายงาณผลการดำเนินโดรงการสถานศึกษาสียาว59
 • คำสั่งโรงเรียนปลอดบุหรี่
 • โครงการห้องเรียนสียาว
 • แบบประเมินสถานศึกษา2-2
 • คำสั่งคลินิกเสมารักษ์60
 • บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสียาว
 • เชิญวิทยากรพระ
 • คำส่งกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดปี60
 • คำส่งครูแกนนำนักเรียนแกนนำป้องกัน60
 • คำสั่งบำบัดรักษา
 • คำสั่งประเมินห้องเรียนสียาว
 • เชิญวิทยากร
 • คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุม
 • ห้องเรียนสียาวอ.2
 • สถานศึกษาสีขาว 59
 • สรุปการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสียาว(1)
 • โครงงานวัยใส ป้องกันภัยจากบุหรี่59

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี ไฟล์โครงการสถานศึกษาสีขาว ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

ขอบคุณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!