ขอย้าย

คุณครูนำไปปรับแก้ได้เลย ไฟล์รูปเล่มย้าย ไฟล์เวิร์ด Doc แก้ไขได้ ตามตัวชี้วัด ปี 2566

คุณครูนำไปปรับแก้ได้เลย ไฟล์รูปเล่มย้าย ไฟล์เวิร์ด Doc แก้ไขได้ ตามตัวชี้วัด ปี 2566

คุณครูนำไปปรับแก้ได้เลย ไฟล์รูปเล่มย้าย ตามตัวชี้วัด ปี 2566

แจกไฟล์ รูปเล่มเอกสารย้ายครู ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2566 ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ตามหนังสือ สพฐ. กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปีตามที่ ก.ค.ศ กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ครั้งแรก ในระหว่างมกราคม 2566

คุณครูนำไปปรับแก้ได้เลย ไฟล์รูปเล่มย้าย ตามตัวชี้วัด ปี 2566
คุณครูนำไปปรับแก้ได้เลย ไฟล์รูปเล่มย้าย ตามตัวชี้วัด ปี 2566

ขอบคุณไฟล์ แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

Back to top button
error: Content is protected !!