แจกไฟล์

เผยแพร่ ตัวอย่าง ไฟล์งาน PA 4 ส่วน ที่ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดย เพจครูนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมาย

เผยแพร่ ตัวอย่าง ไฟล์งาน PA 4 ส่วน ที่ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดย เพจครูนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมาย

คุณครูที่เตรียมส่งผลงานเพื่อขอมี หรือ เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA ควรศึกษาตัวอย่าง ไฟล์งาน PA 4 ส่วน ที่ต้องสอดคล้อง ไปในทิศทาง เดียวกัน รายละเอียดดังนี้ครับ

– แผนการจัดการเรียนรู้
– คลิปแรงบันดาลใจ ไม่เกิน 10 นาที
– คลิปการสอน ไม่เกิน 60 นาที
– ผลลัพธ์ผู้เรียน

ตัวอย่างไฟล์

แผนการจัดการเรียนรู้

เผยแพร่ ตัวอย่าง ไฟล์งาน PA 4 ส่วน ที่ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดย เพจครูนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมาย
เผยแพร่ ตัวอย่าง งาน 4 ส่วน ที่ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดย เพจครูนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมาย

คลิปแรงบันดาลใจ ไม่เกิน 10 นาที

คลิปการสอน ไม่เกิน 60 นาที

ผลลัพธ์ผู้เรียน

เผยแพร่ ตัวอย่าง งาน 4 ส่วน ที่ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดย เพจครูนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมาย

ตัวอย่างจากเพจครูนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมาย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!