แจกไฟล์

แจกฟรี โปรแกรม ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ที่ผ่านการปลดล็อกแล้ว นำไปใช้งานได้ทันที

แจกฟรี โปรแกรม ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้ที่ผ่านการปลดล็อกแล้ว นำไปใช้งานได้ทันที

ดาวน์โหลดไฟล์ ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้ สำหรับครูประจำวิชา โปร แกรม ปพ.5 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ผ่านการปลดล็อกแล้ว นำไปใช้งานได้ทันที

แจกฟรี โปรแกรม ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ที่ผ่านการปลดล็อกแล้ว นำไปใช้งานได้ทันที

ดาวน์โหลดไฟล์เข้าเครื่องก่อนแก้ไขนะครับ โดยไปที่ File > Save As > Download a Copy

ดาวน์โหลดเข้าเครื่องตัวเองก่อนแก้ไขนะครับ

ขอขอบคุณ ที่มา เครดิต ครูหนุ่มดอทคอม ขอขอบคุณผู้พัฒนา นายณัฎฐนันท์ ศรีจันทร์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!