แจกไฟล์

ดาวน์โหลด โปรแกรมประมาณการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 ไฟล์ Excel เครดิตเพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

ดาวน์โหลด โปรแกรมประมาณการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 ไฟล์ Excel เครดิตเพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

แจกไฟล์ โปรแกรมประมาณการ ค่าหนังสือเรียน รายการหนังสือแบบฝึก ปีการศึกษา 2567 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ชั้น งบประมาณ / หัว
อ.1 200
อ.2 200
อ.3 200
ป 1 656
ป 2 650
ป 3 653
ป 4 707
ป 5 846
ป 6 859
ม 1 808
ม 2 921
ม 3 996
ม 4 1,384
ม 5 1,326
ม 6 1,164

ดาวน์โหลด โปรแกรมประมาณการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 ไฟล์ Excel เครดิตเพจ พัสดุง่ายๆ by "ครูคณิต"
ดาวน์โหลด โปรแกรมประมาณการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 ไฟล์ Excel เครดิตเพจ พัสดุง่ายๆ by "ครูคณิต"

ขอบคุณไฟล์ เพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!