แจกไฟล์

ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนเก็บเพื่อจัดทำ ปพ.5 โดยเพจวิชาการ

ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนเก็บเพื่อจัดทำ ปพ.5 โดยเพจวิชาการ

โปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนเก็บเพื่อจัดทำ ปพ.5 สามารถรวมคะแนนเก็บ หรือกระจายคะแนนเก็บตามจำนวนช่องที่ต้องการได้ กำหนดสัดส่วนร้อยละได้ ยิ่งใช้ร่วมกับโปรแกรม ปพ.5 โดยเพจวิชาการยิ่งสะดวกครับ

สูตรลัดการคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม เทคนิคเฉพาะของครูชัชวาลย์ รินทร์วงศ์
ลักษณะของสูตร

 1. ลักษณะการคำนวณคะแนนแบบอิงกลุ่ม คล้ายกับการคำนวณ T-Score คือจะเรียงลำดับคะแนนนักเรียนต่ำสุดไปหาสูงสุด
  แต่จะไม่มีนักเรียนไม่ผ่านหรือติดลบ (คะแนนจะเกินครึ่งทุกคน)
 2. นักเรียนที่มีคะแนนเก็บต่ำสุด จะผ่านพอดี
 3. นักเรียนที่มีคะแนนเก็บสูงสุด จะได้คะแนนเต็ม
 4. นักเรียนอื่น ๆ จะกระจายคะแนนตามสัดส่วน ระหว่างคะแนนต่ำสุดไปหาคะแนนสูงสุด
 5. นักเรียนคนที่ได้คะแนนต่ำกว่า จะไม่แซงคนที่คะแนนที่สูงกว่า แต่อาจได้คะแนนเท่ากัน เนื่องจากช่วงคะแนนบีบแคบลง

เทคนิควิธีการ “บวกเท่ากัน หารเท่ากัน”

 1. นำคะแนนสูงสุดไปบวกให้กับนักเรียนทุกคน
 2. หาตัวหารที่เหมาะสม ให้คะแนนสูงสุด เท่ากับคะแนนเต็ม แล้วนำไปหารกับนักเรียนทุกคน
  (2 เท่าของคะแนนสูงสุด หารด้วยคะแนนเต็มที่ต้องการ)

ข้อเสียของเทคนิคนี้คือ

 1. นักเรียนที่ไม่ส่งงานเลย จะได้คะแนนผ่านโดยปริยาย (ซึ่งไม่ยุติธรรม)
 2. นักเรียนจะถูกบีบเพดานคะแนนเบียดกัน คนที่คะแนนห่างกันไม่มาก จะถูกบีบมาอยู่ในช่วงคะแนนเท่ากันได้ คะแนนจะกระจายในช่วงผ่านถึงช่วงคะแนนเต็ม

ทดลองกรอกคะแนนและศึกษาดูนะครับ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แบ่งเบาภาระในการทำคะแนนไม่มากก็น้อย

ครูชัชวาลย์ รินทร์วงศ์
4 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนเก็บเพื่อจัดทำ ปพ.5 โดยเพจวิชาการ
ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนเก็บเพื่อจัดทำ ปพ.5 โดยเพจวิชาการ

ขอบคุณไฟล์ วิชาการ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!