event

สพฐ. ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

สพฐ. ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ขอเสนอ อบรมออนไลน์ หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ)” จำนวน 20 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 63064 จำนวน 20 ชั่วโมง (ผลการเรียนสามารถสะสมสิทธิ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนดได้)

เปิดรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 65 เวลา รับจำนวน 200 คนเท่านั้น (เต็มก่อนปิดก่อน)

***ลิ้งก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

สพฐ. ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมฟรี มีเกียรติบัตร
สพฐ. ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมฟรี มีเกียรติบัตร
สพฐ. ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

กรุณาอ่านคำชี้แจงการสมัคร

Related Articles

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๓๐ น.
รับจำนวนจำกัดแค่ ๒๐๐ คนเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม :: เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!