Uncategorized

แจกฟรี แฟ้มสะสมผลงาน ประวัติส่วนตัว เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ไฟล์ word พร้อมฟก แก้ไขได้

แจกฟรี แฟ้มสะสมผลงาน ประวัติส่วนตัว เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ไฟล์ word พร้อมฟก แก้ไขได้

รายการไฟล์

  • โครงสร้างรายวิชา
  • แผนการจัดการเรียนรู้ .docx
  • แฟัมสะสมผลงาน ครูผู้ช่วย (น้องเมย์) .pptx

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี แฟ้มสะสมผลงาน ประวัติส่วนตัว เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ไฟล์ word พร้อมฟก แก้ไขได้
แจกฟรี แฟ้มสะสมผลงาน ประวัติส่วนตัว เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ไฟล์ word พร้อมฟก แก้ไขได้
แจกฟรี แฟ้มสะสมผลงาน ประวัติส่วนตัว เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ไฟล์ word พร้อมฟก แก้ไขได้

หลักสูตรการสอบบรรจุ สอบแข่งขันตามเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน มีดังนี้

  • องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) พิจารณาจากการสัมภาษณ์
  • องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
  • องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564

ขอบคุณข้อมูล :: ติวเตอร์จุ๋ม ติวเข้มสอบครู

Related Articles

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!