เอกสาร

แผน 5 ปี สพฐ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผน 5 ปี สพฐ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลิงก์ด้านล่าง

แผน 5 ปี สพฐ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!