แผนการสอนแจกไฟล์

แจกไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 ชุดภาษาพาที ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยเพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

แจกไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 ชุดภาษาพาที ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยเพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน Active learning ตรงตามกระทรวง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ 1 – 8 ชุดภาษาพาที

  • หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑ เรื่อง  ครอบครัวพอเพียง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง  คนละไม้ คนละมือ.
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง  ภัยเงียบ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง  ประชาธิปไตยใบกลาง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง  ร่วมแรงร่วมใจ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง  จากคลองสู่ห้องแอร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง  ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง  ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 ชุดภาษาพาที ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยเพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

Related Articles

ขอบคุณที่มา :: แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!