แจกไฟล์

ดาวน์โหลด แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลด แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ Word แก้ไขได้

ครูไดอะรี่ ขอนำเสนอไฟล์ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคือการที่ครูทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ นักเรียนจะต้องทำความรู้จักรกับนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบในทุกทกด้านโดยการ ศึกษาข้อของเด็กจากลหายที่เช่น ระเบียนสะสม  เยี่ยมบ้าน สังเกต สัมภาษณ์ เป็นต้น สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์ม รู้จักนักเรียนรายบุคคล ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ Word แก้ไขได้
ดาวน์โหลด แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ Word แก้ไขได้

ขอบคุณที่มา :: ครูมอส ครูมอส

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!